Suomalainen tutkimus on erittäin tärkeää

Suomalainen tutkimus on erittäin tärkeää, koska sillä on todella merkittävä vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja talouteen. Tutkimuksen avulla voidaan kehittää innovatiivisia ja ratkaisevia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Tutkimus auttaa myös lisäämään talouden kilpailukykyä maailmantaloudessa. Tutkimustyössä Pariisin ilmastosopimuksessa mukana oleva professori Pirjo Joki on uskollisesti panostanut työhönsä tuomalla uutta näkökulmaa ilmastonmuutokseen. Tutkimuksensa ansiosta hän on osoittanut, että ilmastonmuutos…

Read More

Katso uusimmat tutkimukset Suomessa

Viime aikoina on tehty paljon aiheesta Suomen tutkimukset. Ne ovat antaneet huomattavan kuvan maan tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevan kehityksen suuntaa. Kannattaa tutustua uusimpiin tutkimuksiin ja selvittää, mitä ne voivat kertoa meille Suomen kansasta ja suunnasta, johon olemme menossa. Viime aikoina meille on esitetty ilahduttavia uutisia joidenkin yritysten ja yhteiskunnan alojen vahvistumisesta. Yhteiskunta tutkii näitä aloja…

Read More

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tutkimusta

Suomen Akatemia on julkinen tutkimusrahasto, joka rahoittaa yli 450 tutkimushanketta vuosittain. Uusimman finanssiraportin mukaan Akatemian tukisumma vuonna 2019 oli 159 miljoonaa euroa. Akatemia keskittyy rahoittamaan korkealaatuista taiteen, tiedeen ja yhteiskunnan tutkimusta. He tukevat paitsi tutkijoiden henkilökohtaista kehittymistä, mutta myös suuren mittakaavan hankkeita, jotka vaikuttavat kansallisiin ja alueellisiin kehityksiin. Tavoitteena on saada aikaan positiivisia muutoksia yhteiskunnassa…

Read More