Suomalainen tutkimus on erittäin tärkeää

Suomalainen tutkimus on aina ollut tärkeä osaamisen lähde maailmalle. Tekemäämme työtä voi käyttää referenssinä kuka tahansa. Siksi on erittäin tärkeää säilyttää tämä perinne elossa ja varmistaa, että suomalainen tutkimus on jatkossakin tärkeä osa tieteellistä koulutusta ja julkaisuja Suomessa.

Tutkimus on tärkeää tiedon kehittämisen ja yhteiskunnan kehityksen kannalta. Jos emme tee tutkimusta, pysymme paikallaan. Se on melko vaikea työ, mutta tosiasioiden ja ideoiden etsiminen on myös suuri haaste.

Vuonna 1964 perustettu Suomen tiedeakatemia on yksi Suomen suurimmista tutkimuslaitoksista ja yksi Suomen vanhimmista tieteelliseen tutkimukseen keskittyneistä ammattijärjestöistä. Akatemia tekee perus- ja soveltavaa tutkimusta kaikilla yhteiskuntaan vaikuttavilla aloilla. Omien tutkimusohjelmiensa lisäksi se tukee useita muita julkisesti rahoitettuja samanlaista työtä tekeviä organisaatioita sekä julkisia elimiä, kuten kuntia, kuntia ja kaupunkialueita, jotka harjoittavat sosiaalipolitiikkaa esimerkiksi asunto- tai koulutuspolitiikan kautta.

Suomen Akatemia on akateemiseen tutkimukseen erikoistunut organisaatio. Akatemian tehtävänä on edistää ja tukea korkeakoulutusta Suomessa.

Tutkimus mahdollistaa ihmiskunnan kukoistamisen

Elämme tutkimuksen aikakautta. Kyse ei ole vain sääntöjen ja määräysten muuttamisesta, vaan kaivautumisesta syvemmälle menneisyyteemme, kaivamisesta läpi datan ja selvittämisestä, mitä historiassa todella tapahtui.

Suomen Akatemia on Suomen valtion tärkein tutkimusvirasto, joka vastaa monipuolisesta tieteellisestä ja teknologisesta kehittämistoiminnasta.

Tieteellisen tutkinnon tai tutkinnon suorittamisen jälkeen pääset Suomen Akatemian tietojenkäsittelytieteen ja ohjelmistotekniikan tohtoriohjelmaan. Tohtoriohjelma kattaa kaikki ohjelmistosuunnittelun osa-alueet – laitteistosta ohjelmistoon, algoritmeista tietokantoihin ja verkkopalveluihin. Kaikkien opiskelijoiden, jotka haluavat jatkaa tutkimustaan, on valittava yksi tieteenala painopistealuekseen. Neljän vuoden Akatemiassa suoritettuaan tohtorin tutkinnon.

Tekoälyllä odotetaan olevan tärkeä rooli ihmiskunnan tulevaisuudessa. Se antaa ihmisille mahdollisuuden elää pidempään ja paremmin tutkimuksen ja löytöjen avulla.

Tekoälystä ja automaatiosta on tulossa olennainen osa jokapäiväistä elämäämme.

Suomen Akatemia on vuonna 2003 perustettu yksityinen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka päätehtävänä on edistää tutkijoiden ja suuren yleisön välistä tutkimusta ja viestintää, joka edistää tieteellisen tiedon kehittämistä Suomessa ja sen ulkopuolella.

Saatamme olla suuren muutoksen partaalla maailmassamme, mutta joillekin ihmisille se voi tuntua liian myöhäiseltä. Monimutkaisten järjestelmien ja niiden hallinnan tutkiminen on välttämätöntä ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi.

Tutkimus voi auttaa meitä jokapäiväisessä elämässämme ja siksi meidän on tuettava tutkimusta ja tutkimukseen perustuvia organisaatioita. Jos emme tee tätä, niin tietorikas yhteiskunta, jonka haluamme luoda, ei muotoudu.

Suomen Akatemia (AoF) on tutkijoiden, tutkijoiden ja tutkijoiden kanssa työskentelevä organisaatio. Sen tarkoituksena on varmistaa, että sen toiminnassa sovelletaan laadukkainta tiedettä paitsi Suomen lisäksi myös maailmalle.

Mitä yhteistä on politiikalla ja tutkimuksella?

Tutkimus on jonkin tai jonkun tutkimista. Se keskittyy siihen, mitä tiedämme jostakin maailmamme näkökulmasta ja sen suhteista muihin näkökohtiin. Se voi olla yhtä laaja kuin oma elämäsi tai se voi olla hyvinkin tiettyä alaa koskeva. Esimerkiksi joku tutkii säätä tai tiettyä puutyyppiä. Voit myös tutkia omaa kehoasi, suhteitasi muihin tai työympäristöäsi. Tästä syystä monet tutkijat eivät ole ollenkaan poliitikkoja – he työskentelevät eri aloilla eivätkä ole kiinnostuneita poliittisesta sfääristä ollenkaan.

Poliitikot ovat mukana politiikassa, koska he haluavat pitää perustansa ennallaan ja edelleen kontrolloida kaikkea, mikä heihin vaikuttaa. He haluavat säilyttää valtansa eri alueilla, jotka vaikuttavat heihin jollain tavalla

Tutkimus on olennainen osa mitä tahansa poliittista päätöstä. Sen ajatteleminen ja päätöksentekoprosessi ovat erittäin tärkeitä poliittiselle maailmalle. Suomen Akatemia on tukenut suomalaista tutkimusta vuodesta 1940. Akatemia on ollut julkisen politiikan mukana vuodesta 1988, jolloin se oli tutkimuslaitos, ja vuodesta 2014 lähtien sen rooli on ollut hallituksen ja tutkijoiden välinen poliittinen foorumi.

Kun haet virkaa Suomen Akatemiaan, voit odottaa, että sinulta kysytään tutkimustaustastasi. Tämän osion tarkoituksena on antaa lyhyt katsaus tutkijoiden rooliin politiikassa ja koko yhteiskunnassa.

Previous Post